Tjenester

Autorisert regnskapsførerselskap

REGNSKAP - LØNN - RÅDGIVING

VANYLVEN REKNESKAP > TJENESTER

VÅRE TJENESTER


Vanylven Rekneskap AS utfører tjenester innenfor regnskap, lønn og rådgiving. Mer spesifisert er dette regnskapsføring, lønn, fakturering, betalingsløsninger, skattemelding, årsregnskap, budsjett, økonomisk rådgiving og hjelp ved eierskifte. 

Vi er den gode samtalepartneren og støttespilleren når kunden trenger det.REGNSKAP


Vi tilpasser våre tjenester til kunden sin bedrift etter type selskapsform, størrelse og bransje. Vi har fokus på behov, og at tjenestene våre skal utføres innenfor gjeldende regelverk. 


Våre løsninger omfatter løpende bilagsføring, remittering, OCR- innlesning, periodiske rapporter, avdeling- og prosjektregnskap, leverandør- og kundereskontro.


Vi rapporterer merverdiavgift til riktig tid ut fra gjeldende frister for den enkelte kunde.


Om du ønsker tilgang til ditt regnskap gjennom elektroniske løsninger, kan du som kunde utføre både fakturering og betaling i vårt system Duett.FAKTURERING


Det er viktig med gode rutiner for å sikre bedriften god likviditet.


Vi tilbyr løpende fakturering og purring, oppfølging til inkasso og

OCR-innlesning av betalinger fra kunder.


Vi ajourfører kunderegister og sender EHF- faktura.


RÅDGIVING OG

HJELP VED EIERSKIFTE


Vi kan hjelpe deg med

 • oppstart av firma
 • eierskifte
 • økonomisk rådgiving
 • være en god samtalepartner når du ønsker det


LØNN


Fagområdet lønn er stadig i endring. Det krever løpende oppfølging, og kunden sine ansatte skal ha utbetalt sin lønn til rett tid.

Vi leverer lønnstjenester og kan tilby kunden


 • Lønnskjøring med lønnsslipp på e-post til alle ansatte
 • Reiseregninger
 • Trekk og refusjoner
 • Feriepenger
 • A-melding og andre pliktige innrapporteringer
 • Automatisk bokføring til regnskap og overføring til bank


SKATT, ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT


I forbindelse med årsavslutning av regnskapet må det foretas en del vurderinger og pliktige rapporteringer.


 • Skattemelding
 • Næringsoppgave med eventuelle vedlegg
 • Årsregnskap med noter  
 • Skatteberegning
 • Utbytteberegning
 • Budsjett


 Årsregnskap blir utarbeidet i nært samarbeid med kunden.